0444555666
FB88
首页 >K8
【shb8850nc manual】Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành nhận 53,19% phiếu tín nhiệm thấp
发布日期:2024-05-26 08:39:38
浏览次数:142

Chiều nay 15.12,ủtịchtỉnhVĩnhPhúcLêDuyThànhnhậnphiếutínnhiệmthấshb8850nc manual HĐND tỉnh Vĩnh Phúc đã công khai Nghị quyết số 52/NQ-HĐND về nội dung xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh Vĩnh Phúc bầu khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Theo đó, ông Lê Duy Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, nhận 53,19% (25 phiếu) phiếu tín nhiệm thấp. Ông Thành nhận được 19 phiếu tín nhiệm cao (chiếm tỷ lệ 40,43%), 2 phiếu tín nhiệm (chiếm tỷ lệ 4,26%).

【shb8850nc manual】Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành nhận 53,19% phiếu tín nhiệm thấp

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc nhận phiếu tín nhiệm thấp 53,19% - Ảnh 1.

Bà Hoàng Thị Thúy Lan, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, đạt 97,87% phiếu tín nhiệm cao

【shb8850nc manual】Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành nhận 53,19% phiếu tín nhiệm thấp

CHỤP TÀI LIỆU

【shb8850nc manual】Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành nhận 53,19% phiếu tín nhiệm thấp

Bà Hoàng Thị Thúy Lan, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, là người có tỷ lệ phiếu tín nhiệm cao cao nhất: 97,87% (46 phiếu). Bà Lan nhận 1 phiếu tín nhiệm thấp (tỷ lệ 2,13%).

Ông Nguyễn Trung Hải, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc, nhận được 33 phiếu tín nhiệm cao (70,21%), 8 phiếu tín nhiệm và 6 phiếu tín nhiệm thấp (12,77%).

Ông Phạm Quang Nguyên, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc, nhận được 44 phiếu tín nhiệm cao (93,62%) và 3 phiếu tín nhiệm (6,38%).

Ông Vũ Việt Văn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, nhận được 35 phiếu tín nhiệm cao (74,47%), 9 phiếu tín nhiệm và 3 phiếu tín nhiệm thấp (6,38%).

Ông Nguyễn Văn Khước, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, nhận được 32 phiếu tín nhiệm cao (68,09%), 12 phiếu tín nhiệm và 3 phiếu tín nhiệm thấp (6,38%).

Ông Vũ Chí Giang, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, nhận được 29 phiếu tín nhiệm cao (61,70%), 15 phiếu tín nhiệm và 3 phiếu tín nhiệm thấp (6,38%).

Nghị quyết nhấn mạnh, việc lấy phiếu tín nhiệm được tổ chức dân chủ, khách quan, công tâm, trung thực, công khai, đúng nguyên tắc và trình tự, thủ tục.

产品中心

EMAIL:[email protected]

TEL:0888777666

FAX:0888666555

Copyright © 2024 Powered by FB88