0999000111
FB88
首页 >Vwin
【phân tích baccarat】Đã bỏ kết quả trúng đấu giá biển số đẹp, có được tham gia nữa không?
发布日期:2024-04-19 15:01:09
浏览次数:298

Hiện tôi đã giải quyết xong việc riêng,Đãbỏkếtquảtrúngđấugiábiểnsốđẹpcóđượcthamgianữakhôphân tích baccarat muốn tham gia đấu giá lại thì có bị hạn chế gì không?

Độc giảHải Linh

【phân tích baccarat】Đã bỏ kết quả trúng đấu giá biển số đẹp, có được tham gia nữa không?

Khách hàng phiên đấu giá đầu tiên bỏ cọc, biển số 30K-567.89 được đưa ra đấu giá lại và đạt mức 16,5 tỷ đồng, đang giữ kỷ lục mức trúng đấu giá cao nhất. Ảnh: Chụp màn hình

Khách hàng phiên đấu giá đầu tiên bỏ cọc, biển số 30K-567.89 được đưa ra đấu giá lại và đạt mức 16,5 tỷ đồng, đang giữ kỷ lục mức trúng đấu giá cao nhất. Ảnh: Chụp màn hình

【phân tích baccarat】Đã bỏ kết quả trúng đấu giá biển số đẹp, có được tham gia nữa không?

Luật sư tư vấn

【phân tích baccarat】Đã bỏ kết quả trúng đấu giá biển số đẹp, có được tham gia nữa không?

Thứ nhất, khoản 1 Điều 10 Nghị định 39/2023/NĐ-CP quy định điều kiện đăng ký tham gia đấu giá biển số xe là thuộc đối tượng tham gia đấu giá theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định này và nộp tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 73/2022/QH15.

Cụ thể, người tham gia đấu giá là tổ chức, cá nhân người Việt Nam có đủ điều kiện tham gia đấu giá biển số ôtô theo quy định của Nghị định này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Thứ hai, khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016 quy định những người sau đây không được đăng ký tham gia đấu giá:

- Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.

- Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản.

- Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật.

- Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản này.

- Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

Thứ ba,các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá theo khoản 5 Điều 9 Luật Đấu giá tài sản 2016 gồm:

- Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia cuộc đấu giá.

- Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để dìm giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản.

- Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại cuộc đấu giá.

- Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản.

- Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

Như vậy, về điều kiện đăng ký tham gia đấu giá cũng như các trường hợp không được tham gia đấu giá đều không cấm trường hợp đã trúng đấu giá mà từ bỏ kết quả trúng đấu giá của mình. Tức là, dù bạn đã từ bỏ kết quả trúng đấu giá trong đợt đấu giá trước thì vẫn có thể đăng ký tham gia đấu giá lại ở đợt sau. Tuy nhiên, bạn vẫn phải đáp ứng các điều kiện đăng ký tham gia đấu giá và không thuộc các trường hợp không được tham gia đấu giá theo quy định nêu trên.

Luật sưVõ Đan Mạch

Công ty Luật TNHH MTV TA PHA

产品中心

EMAIL:[email protected]

TEL:0333999666

FAX:0111555777

Copyright © 2024 Powered by FB88